Темперамент і сфери діяльності

ХОЛЕРИК характеризується як бойовий, запальний, дратівливий, а водночас вирізняється невисокою чутливістю. Захопившись якоюсь справою, надмірно налягає на свої засоби й сили та, врешті-решт, рветься, виснажується більше, ніж слід, він допрацьовується до того, що все йому вже несила. Невитриманий, нетерплячий, характерна різка зміна настрою, швидкий темп і різкість у рухах.

Високих результатів досягають у спорті, менеджменті, хореографії, естраді, кінематографії, сфері обслуговування.

САНГВІНІК окреслюється як гарячий, дуже продуктивний діяч, але лише тоді, коли він має цікаву справу, тобто постійне збудження. Коли ж такої справи немає, він стає нудним, млявим. Активно береться за нову справу й може довго працювати, не втомлюючись. Він швидко зосереджується, дисциплінований. Йому притаманні швидкі рухи, гнучкість розуму, кмітливість. Швидкий темп мовлення, швидке включення в нову роботу, легко сходиться з новими людьми, швидко звикає до нових вимог і обставин.

Підходять енергоємні, динамічні види діяльності – політична, юридична, економічна, менеджментська, спортивна, хореографічна, театральна, сільськогосподарська, технологічна, психолого-педагогічна, виробнича сфери.

Вибирати холерикам і сангвінікам варто профілі навчання, пов’язані з соціальною активністю, широким і активним спілкуванням, спільною діяльністю, а саме – гуманітарний, соціологічний, лінгвістичний, юридичний, управлінський, економічний, побутово-обслуговуючий, хореографічний, театральний, педагогічний.

ФЛЕГМАТИК – спокійний, врівноважений, завжди рівний, наполегливий і впертий трудівник життя. Але йому потрібен час для розкачки, для зосередження уваги, для переключення його на інший об’єкт. При великих неприємностях залишається спокійним. Він важко переключає увагу й пристосовується до нових обставин, повільно перебудовує навички і звички. При цьому він енергійний і працездатний. Відрізняється терпеливістю, витримкою. Як правило, він важко сходиться з новими людьми, слабко відгукується на зовнішні враження, характеризується малою чутливістю й емоційністю.

Найбільших успіхів досягають у повільних видах діяльності – природничо-науковій, комп’ютерно-інформаційній, мистецтвознавчій, народних ремесел. Це вчені, філософи, програмісти, економісти, бухгалтери, художники, письменники, дизайнери.

МЕЛАНХОЛІК характеризується як людина з високою чутливістю при великій інертності; незначний привід може викликати в нього сльози. Він надмірно вразливий, хворобливо чутливий. Міміка й рухи його невиразні, голос тихий, рухи бідні. Зазвичай невпевнений у собі, боязкий, найменші труднощі змушують його опускати руки. Він не енергійний, не наполегливий, легко втомлюється й малопрацездатний. Йому притаманна нестійка увага, вповільнений темп усіх психічних процесів. Більшість меланхоліків – інтроверти, сором’язливі, нерішучі, боязкі. Однак у спокійному, звичному для них оточенні меланхоліки можуть успішно справлятися з життєвими задачами.

Найкраще можуть реалізувати свої здібності у малоенергоємних професіях – в індивідуальній науковій та літературній сферах, створюючи картини, музику, кіно, одяг та предмети інтер’єру.

При виборі професій для меланхоліків і флегматиків потрібно враховувати їхню потребу в індивідуальному, “кабінетному” стилі, незалежно від профілю професії.

 

 

Як вибрати професію?

Ти закінчуєш школу, і перед тобою постає питання вибору професії. Проблема вибору одна із самих важких. Зараз тобі необхідно вибрати не лише професію, а весь свій майбутній шлях в житті. Саме від цього залежить твоє подальше життя, реалізація своєї особистості, положення в суспільстві. Але головне для тебе те, що ти маєш можливість що вибирати, з чого вибирати і з ким вибирати.

Формула вибору професії

 

 

 

ХОЧУ + МОЖУ + ТРЕБА =

вдалий вибір професії саме для тебе

Хочуце те, що вас приваблює в професії.

Можу- це ваші здібності, можливості, стан здоров`я, потрібні для обраної професії.

Треба- попит на обрану професію на ринку праці.

Cім кроків вибору професії

 Сім кроків до виваженого рішення

Крок 1Вивчити якомога більше професій, визначити, які з них актуальні на ринку праці.

 

  У світі тисячі професій, і лише одна з них – твоя!

 Крок 2. Вибрати найбільш привабливу професію і детально її вивчити.

 

 

Крок 3. Вивчити свої можливості, індивідуально – психологічні особливості (інтереси, нахили, здібності, темперамент, риси характеру, особливості пізнавальних процесів і т.д.).

 

 

Крок 4. Зробити висновок, вимоги якої професії найбільш відповідають рівню розвитку в даний момент індивідуально – психологічних якостей.

 

  

 Крок 5. Постаратися зробити «пробу сил» у вибраній професії або у схожій з нею (співставити свої сильні якості і можливості з вимогами професії), і якщо вони співпадають, то професія вибрана правильно, а якщо ні, тоді необхідно порадитися з профконсультантом, психологом, класним керівником.

 

 

Крок 6. За відсутності відповідних можливостей вимогам вибраної професії слід вивчити запасний варіант.

 

Крок 7. Перш ніж зробити остаточний висновок про вибір професії, необхідно порадитися з класним керівником, батьками, шкільним психологом.