Для зарахування дитини до 1 класу батьками, або особами, які їх змінюють, подаються до школи:

-                заява (записується в закладі);

-                оригінал та копія свідоцтва про народження дитини;

-                медична довідка за формою 086-1/о та довідка про щеплення за формою 063/о;

-                документ, який підтверджує місце проживання дитини на території обслуговування закладу освіти.

Організаціюприйому здійснено на підставі документів:

Шановні батьки майбутніх першокласників

Організація прийому дітей до перших класів 2020-2021 н.р.

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

  1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.
  2. Держава забезпечуєдоступністьі безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту"

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України "Про загальну середню освіту"

Стаття 18. Зарахування учнів

  1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.
  2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).
  3. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти" №367 від 16.04.2018

Лист-роз'яснення Міністерства освіти і науки України щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Рішення Київської міської ради від 3 березня 2016 року N 123/123 Про створення Реєстру територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради від 21 вересня 2017 року N 40/3047 Про затвердження Положення про інформаційну систему "Реєстр територіальної громади міста Києва"

Прийом документів завершується 31 травня 2020 року.

Зарахування учнів проводиться наказом директора(03.06.2020р. о 17:00), який видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини та за наявності оригіналу медичної довідки встановленого зразка