ORANGE VIOLET BLUE
В школі працює МАН, керівник Рустамова Л.М.. В 2012/2013 навчальному році на районній  конференції було представлено одна робота.
Аналізуючи результати шкільного та районного етапу олімпіад з базових дисциплін необхідно зазначити, що, на жаль, загальна кількість призерів районних олімпіад значно зменшилась. На це необхідно звернути увагу і посилити роботу  з обдарованими дітьми. А саме, покращити роботу вчителям математики, інформатики, хімії,  технічної праці, які не виходили на призові місця в районних олімпіадах протягом останніх п’яти років.
Протягом 2012-2013 навчального року у виховній роботі школи № 190 були враховані попередні недоліки, а також інтереси педагогічного колективу та учнів, традиції, досвід роботи школи. Школа працює над проблемою: „Впровадження елементів сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес”.
Кожен класний керівник під час планування виховної роботи брав до уваги особливості колективу учнів та батьків, з якими доведеться працювати. Усі класні керівники склали змістовні плани виховної роботи з різноманітними заходами, направленими на виховання учнів і колективу в цілому, в яких, крім основних виховних заходів, наявні виховні завдання роботи з класом, психолого-педагогічна характеристика, розподіл доручень учнів (актив класу), склад батьківського комітету, тематика батьківських зборів, пільгові категорії, інша корисна інформація. 
Всі учні мають доручення, проведені вибори активу учнівського самоврядування. Протягом 2012-2013 навчального року педагогічний колектив, батьківський комітет та Рада учнівського самоврядування працювали за планом роботи, який було складено в серпні. На спільних засіданнях усіх ознайомлено з нормативними документами з питань співробітництва. Проведено соціологічні дослідження, визначено орієнтири, підходи щодо організації життєдіяльності школи в новому навчальному році.
Такий підхід і покладений в систему виховної роботи школи, де кожній дитині надана можливість реалізувати себе, проявити свій талант, що, в свою чергу, надихає дитину  на подолання труднощів, дає можливість відчути себе рівною серед рівних і водночас першою серед інших в певній галузі.
Складовою частиною виховної роботи в позаурочний час стають гуртки, в яких кожна дитина має можливість для самореалізації. У школі працюють 27 гуртків, у яких учні мають змогу проявити свої творчі здібності, розвинути нахили за вподобаннями. З них – 12 гуртків спортивного напрямку.