ORANGE VIOLET BLUE
Школа бере участь в  експериментальній педагогічній програмі: «Сходинки до інформатики».
Робота розпочалася 1 вересня 2004 року.
На початку роботи були поставлені наступні завдання:
1)  посилити увагу до особистості кожного учня як вищої соціальної цінності суспільства;
2)  різнобічно розвивати індивідуальність дитини, створити умови для повного прояву і розвитку здібностей кожного учня; для розвитку активності, ініціативи й творчості;
3)  досягнення високої якості навчання, виховання;
4)  визначення умов для реалізації особистісно орієнтованого підходу до учнів;
5)  дослідити вплив експериментальної програми на навчання та розвиток учнів.