ORANGE VIOLET BLUE
Протягом навчального року були проведені педради:
1.    ”Шляхи розвитку школи, підсумки минулого навчального року та задачі на наступний.”
( серпень, Мартинець М.А. )
2.  "Професійна компетентність вчителя"  
 (листопад, заступник директора з  НР Шакал О.П.) 
3.  '' Інноваційні технології у виховній роботі''
(січень, заступник директора з ВР Пупкова В.Ю.)
4.  "Сучасні педагогічні техології в освіті"
(квітень, заступник директора з НР Маслак І.В.)
Були проведені засідання науково-методичної ради закладу за темами:
«Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи» (вересень 2012р.); «Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій»(листопад 2012р.); «Аналіз результативності методичної роботи за І семестр» (січень2013 р.).
Слід відзначити, що всі засідання науково – методичної ради пройшли на високому рівні: цікавими, змістовними були доповіді, виробле­но методичні рекомендації та ін. Завідувачі кафедрами плідно працювали про­тягом півріччя (щомісяця проводилися засідан­ня кафедр). «Тестові завдання для перевірки вмінь аудіювання, читання з розумінням основного тексту» (Коткова Н.В.,            Пелепась В.М.); «Формування в учнів потреби у громадській діяльності, залучення їх до справ і турбот старших» (історія), «Адаптація першокласників на початку нового навчального року» (початкова школа).
Особливо плідною була робота вчителів учні яких стали призерами районних олімпіад з англійської мови, історії, біології, фізики, математики.
Кафедрою вчителів початкової школи було проведено психолого-педагогічний семінар за темою: «Методики педагогічного діагностування рівнів готовності дитини до навчання в школі» (листопад).
Також слід відзначити роботу педагогічних шкіл: «Школа молодого вчителя» (керівник Шакал О.П.); «Школа молодого педагога керівник Пупкова В.Ю.»
Протягом півріччя керівники шкіл педагогічної майстерності плідно працювали з учителями всіх категорій. Це були і заняття-обміни досвідом, і відвідування уроків учителів, і робота з документацією тощо.
Підсумовуючи все вище сказане, слід зазна­чити, що методична робота у 2012 / 2013 н.р. проводилася на  високому рівні.
З метою створення умов для інтелектуального розвитку обдарованих дітей в школі функціонують профільні 10 – 11-ті класи:
- технологічний (автосправа, машинопис)
- математичний.