ORANGE VIOLET BLUE

Вступ

          Школа І – ІІІ ступенів № 190 з наданням первинної професійної освіти за спеціальностями „Секретар  керівника ” та „Водій категорії „В” і „С” згідно ліцензії  АВ № 617487 на кінець 2012-2013 навчального року мала  44  учні. 
          А також:
   К – ть учнів Рівень знань на кінець року
    високий достатній середній низький
1 – 4 класи 290 47 78 78 0
5 – 9 класи 307 8 94 180 25
10 – 11 класи 91 2 31 51 7
Разом : 688 57 203 307 32
      У школі створено умови для успішного навчання і виховання учнів. Формування учнівського колективу здійснюється на основі контингенту мешканців мікрорайону школи.
       З метою створення умов для інтелектуального розвитку обдарованих дітей в школі функціонують профільні 10 11-ті класи:
- технологічний (автосправа, машинопис);
- математичний.
       В школі 190 працює  57  педагогічних працівника.     
З них:
Основних працівників 55
Вчителів методистів8
Старших вчителів –  8
Вчителів вищої категорії –  28
Вчителів І категорії –  13                        
Вчителів ІІ категорії – 10
Вчителів спеціалістів – 4
9 вчителів школи мають звання „Відмінник освіти України”,
8 нагороджені Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України. 
     З них : із вищою освітою 55 вчителя
                із середньою спеціальною - 0 ,
крім того, в школі працює 1 бібліотекар,  27 чоловік обслуговуючого персоналу.    
на розв’язання наступних пріоритетних завдань школи.
          У 2012 – 2013 навчальному році  педколектив подовжував роботу над методичною темою  «Впровадження елементів сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес» , роботу над якою розпочав, ще  у  2009 – 2010 навчальному  році.
          З метою виконання Закону про освіту ст.14, постанови Кабінету міністрів Україна від 12.04.02 року № 646 „ Про затвердження інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку”, Розпорядження Деснянської РДА та здобуття повної загальної освіти за школою закріплено мікрорайон з 27-ми будинків, згідно наказу по школі № 143 від 01.09.11р. ”Про закріплення будинків мікрорайону школи за вчителями”, що зроблено з метою контролю за виконанням Закону України про освіту.
          В мікрорайоні прописано 678 дітей та підлітків віком від 6 до 18 років, з них 328 дівчат. Не охоплені навчанням 3 дітей за станом здоров’я.
          Сімей та учнів, які порушують вимоги щодо обов’язкової загальної середньої освіти, по мікрорайону школи немає. Школа постійно приділяє увагу  відвідуванню учнями школи.
        Методична робота в умовах школи є комплексом практичних заходів, які забезпечують входження наукових досліджень в практику педагогічної діяльності вчителів, інноваційних ідей, вивчення і пропагування перспективного педагогічного досвіду вчителів, неперервність підвищення кваліфікації членів педагогічного колективу, розвиток педагогічної майстерності і творчості в школі.
          В школі працюють методичні комісії.   Структура предметних (циклових) методичних комісій включає вчителів за галузями знань державного компонента освіти:
-       математичного циклу (фізика, математика, інформатика, астрономія);
-       гуманітарного циклу (українська мова, українська література, світова література, російська мова);
-       іноземні мови (англійська мова, німецька мова);
-       природничого циклу (біологія, хімія, географія, економіка, основи здоров’я);
-       історико-правового, естетичного  циклу (історія, правознавство, людина і суспільство, етика, музичне мистецтво, образотворче мистецтво);
-       спортивно-оздоровчого циклу (фізична культура, Захист Вітчизни);
-       технологічного циклу (трудове та обслуговуюче навчання, автосправа, машинопис)
-       початкового циклу (початкова школа).
        Робота шкільних МК коригувалася методичною радою школи, до складу якої разом з адміністрацією школи увійшли досвідчені вчителі-методисти. Методична робота в школі відіграла значну роль в професійному ставленні групи молодих вчителів, які показали в кінці року певний рівень педагогічної майстерності і педагогічної творчості.
          На початку навчального року була створена методична рада школи у складі:
¨    Голова НМР, директор школи – Мартинець М.А.
¨    Заступник голови НМР, заступник директора з навчальної роботи – Шакал О.П.
¨   Керівник Школи молодого вчителя, заступник директора з навчальної роботи – Шакал О.П.
¨    Керівник Школи молодого педагога, заступник директора з виховної роботи – Пупкова В.Ю.
¨    Заступник директора з навчальної роботи  – Маслак І.В.
¨    Учитель-методист, викладач української мови та літератури Мартинець Л.Л.
¨    Учитель – методист, викладач фізики – Михайлова Н.М.
¨    Учитель – методист, викладач історії – Рустамова Л.М. 
¨    Учитель вищої категорії, викладач іноземної мови – Коткова  Н.В.
які і працюють над реалізацією означеної проблеми. Були проведені засідання науково – методичної ради закладу за темами: 
          «Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи» (вересень 2012р.);                 «Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій»(листопад 2012р.); «Аналіз результативностіметодичної роботи за І семестр» (січень2013 р.).
          Було проведено декілька практичних семінарів де вчителі поділилися зі своїми колегами своїми роздумами на теми: «Тестові завдання для перевірки вмінь аудіювання, читання з розумінням основного тексту» (Коткова Н.В., Пелепась В.М.); «Формування в учнів потреби у громадській діяльності, залучення їх до справ і турбот старших» (історія), «Адаптація першокласників на початку нового навчального року» (початкова школа).
          Слід відзначити, що всі засідання науково – методичної ради пройшли на високому рівні: цікавими, змістовними були доповіді, виробле­но методичні рекомендації та ін.
Завідуючі кафедрами плідно працювали про­тягом півріччя (щомісяця проводилися засідан­ня кафедр.
          Особливо плідною була робота вчителів гуманітарного циклу, вчителів фізики, вчителі іноземної мови, вчителів історії, вчителів біології учні яких стали призерами районних олімпіад: з фізики (Михайлова Н.М.); з англійської мови  (Пелепась В.М.); з біології (Гребеник О.В.); світової літератури (Кліманова С.Я.); історії (Рустамова Л.М., Крапива Т.М.); конкурсу швидкочитання (Шевель Н.С.).
В результаті:
          1.    Української мови та літератури
¨    Учениця 11 Б класу – Шевченко Яна (ІІІ м).
          2.    Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика
¨    Учениця 3 Б класу – Зігмонт Анна (І м);
¨    Учениця 9 А класу – Бухаріна Катерина (ІІІ м);
¨    Учениця 11 Б класу – Шевченко Яна (ІІ м).
          3.    Правознавства ¨    Учениці 10 А класу – Нікітіна Анастасія та Николюк Віталія (ІІІ м);
¨    Учениця 10 Б класу – Николюк Лілія (ІІІ м).
          4.    Історії
¨    Учень 6 Б класу – Джера Максим (ІІІ м);
¨    Учні 7 Б класу – Качковська Анна, Папян Юрій та Радчук Аліна (ІІІ м);
¨    Учениця 8 Б класу – Росохач Ірина (ІІІ м);
¨    Учениці 9 А класу – Бухаріна Катерина та Радчук Наталія (ІІ м);
¨    Учениця 10 Б класу – Николюк Лілія (ІІІ м);
          5.    Математики
¨    Учень 4 А класу – Болілий Віталій (ІІІ м).
¨    Учні 11 Б класу – Метельов Роман (ІІ м) та Шевченко Яна (ІІІ м).
          6.    Фізики
¨    Учні 7 Б класу – Папян Юрій (І м), Радчук Аліна (ІІІ м) та учень 7 В класу – Соломко Микола (ІІІ м);
¨    Учениця 9 А класу – Радчук Наталія та Щур Нікіта (ІІІ м) та учениця 9 Б класу – Кришталь Анна (ІІІ м);
¨    Учні 11 Б класу – Метельов Роман та Шевченко Яна (ІІІ м).
          7.    Образотворчого мистецтва
¨    Учениця 6 Б класу – Шевченко Катерина (ІІ м).
          8.    Географії
¨    Учень 9 Б класу – Щур Нікіта (ІІІ м).
          9.    Російської мови
¨    Учениці 8 Б класу – Росохач Ірина (ІІ м) та Дмитрієва Катерина (ІІІ м).
          10.Світової літератури
¨    Учениця 7 Б класу – Качковська Анна (ІІ м);
¨    Учениця 9 А класу – Радчук Наталія (ІІІ м).
          11.Біології
¨    Учениця 8 Б класу – Росохач Ірина (ІІ м);
¨    Учениця 9 А класу – Радчук Наталія (ІІ м).
          Кафедрою вчителів початкової школи було проведено психолого-педагогічний семінар за темою: «Методики педагогічного діагностування рівнів готовності дитини до навчання в школі» (листопад).
          Також слід відзначити роботу педагогічних шкіл: «Школа молодого вчителя» (керівник Коваленко О.П.); „Школа молодого педагога” (керівник Пупкова В.Ю.)
          Протягом навчального року керівники шкіл педагогічної майстерності плідно працювали з учителями всіх категорій. Це були і заняття-обміни досвідом, і відвідування уроків учителів, і робота з документацією тощо.
          Виріс якісний склад вчителів за підсумками атестації в поточному навчальному році: 6 вчителів підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і 2 вчителя підтвердили педагогічне звання «учитель – методист»; 3 вчителя підтвердив педагогічне звання «старший учитель»; 3 вчителя було встановлено кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»; 4 вчителя підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; 2 вчителям встановлена категорія «спеціаліст І категорії»; курсову підготовку на курсах підвищення кваліфікації КМІУВ ім. Б.Грінченка пройшли 10 вчителів.
          Заступники директора Маслак І.В., Шакал О.П., змогли організувати роботу над науково – методичними проблемами компетентно і ефективно.
          Але слід відмітити, що актуальними залишаються в школі проблеми психологічних досліджень особливостей дітей кожної вікової групи, диференціація методичної роботи з групою вчителів, яка потребує методичної допомоги з боку адміністрації, кафедри. Особливу увагу слід звернути на роботу кафедри іноземних мов, яка складається в основному з молодих вчителів.
      У 2012-2013н. році кафедра початкової школи та методичне об’єднання продовжувало працювати над проблемою: ”Пошук ефективних форм і методів розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів.”
          Аналізуючи роботу вчителів, можна зробити висновок, що були розв’язані важливі моменти указаної проблеми. На методичних об’єднаннях регулярно обговорювались новинки методичної літератури, прийоми і методи, що сприяють розвитку дитини  виробленню умінь і навичок.
       Так розглядалися такі питання: ”Ігрові прийоми навчання читання”,  „Рейтингова система оцінювання”, «Патріотичне виховання основа духовного розвитку особистості», Виховання громадянськості на уроках і в позаурочний час”, „Особливості організації навчального співробітництва в початковій школі”, „Робота над словниковими словами”.   
      За круглим столом відбувалися обговорення відкритих уроків,  виховних заходів. Продовжили  працювати над  такими формами роботи з дітьми, як аукціони інтелектуальні ігри  «Еврика», «Ігри патріотів», «Щасливий випадок».                
          Учні школи № 190 приймали участь у олімпіадах з української мови, фізики, біології та  математики, конкурсі „Швидкочитання”… Протягом року пройшли декади з усіх предметів. Працювала творча группа вчителів з української мови по темі «Розвиток компетентності щодо саморегуляції, самоосвіти та самовдосконалення й виховання відчуття постійної потреби до цього».
          Протягом року працювала творча група над проблемою “Методика і практика сучасного уроку”. Вчителі розробляли конспекти уроків з різних предметів.
          Кожен вчитель працював над методичним наповненням кабінету. У школі  проводився рейд-огляд “Кращий кабінет”. Перевірка показала ,що всі кабінети на високому рівні. У листопаді проводився тиждень ”Української писемності”, у травні проводився тиждень початкової школи, який пройшов на високому рівні. За цей період вчителі показали відкриті уроки з читання, української мови, природознавства, провели виховні заходи у вигляді свят, інсценізувань, шоу, бесід.
          Велику роботу  провели по наступництву з дитячими закладами. У травні місяці проводили “День відкритих дверей початкової школи.” На якому були присутні майбутні першокласники. Для них учні (4-А, 4-Б класи) нашої школи підготували концерт.
          Недостатня вимогливість кафедр до якості педагогічної праці з інтелектуально-здібними і обдарованими учнями, про що свідчить зниження результатів їх участі у районних олімпіадах з базових дисциплін.
          В наступному навчальному році буде подовжена робота над науково-методичними проблемами, які розраховані на перспективне впровадження елементів сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес:
1.  Створення комфортного середовища для навчання і виховання учнів на основі диференційованого і індивідуального підходу до навчання.
2.  Підвищення статусу кожної дитини в школі.
3.  Диференціація і індивідуалізація роботи з вчителем в системі методичної роботи як засіб розвитку творчої особистості і творчого колективу.